logotyp + vizuální styl + web design

zetko.

Připravili jsme logotyp, vizuální identitu, systém claimů a microsite pro unikátní místo pro generaci Zt ve třetím patře OD Kotva. Prostor je zároveň vysílacím studiem pro youtubery, kavárnou, hernou a kulturním středem mladé generace.

2016 
logotyp, vizuální styl, web design, claim
www.zetkovkotve.cz

svěřte také svůj brand do rukou digitalbrothers_

svěřte také svůj brand do rukou digitalbrothers_